BinanceDex Volume, Markets and News

Setup and track your portfolio manually or by syncing your wallets or exchanges.

Start Your Portfolio Now
BinanceDex

BinanceDex

#119
$2M$1,784,664.4
6.7%
฿214.61346782
6.7%
Volume 24h$1,784,664.4$2M
Volume 7d$11,069,224.8$11M
Volume 30dN/A
No. Markets103
FeeN/A
Launched2019
TypeN/A
CountryMalta

#

Name

Pair

Volume 24h

Volume (%)

Price

1

BOLT/BNB

12.490$0.008583
2

EVT/BNB

10.480$0.030858
3

PYN/BNB

10.390$0.014527
4

CNNS/BNB

6.750$0.005492
5

NEW/BNB

6.580$0.003346
6

DEFI/BNB

6.210$0.052895
7

TOP/BNB

4.450$0.002471
8

VRAB/BNB

4.300$0.000297
9

CBM/BNB

4.240$0.000415
10

CRPT/BNB

3.870$0.591504
11

BZNT/BNB

3.630$0.006023
12

AERGO/BNB

2.310$0.044690
13

AXPR/BNB

2.290$0.005278
14

MTV/BNB

2.260$0.002077
15

KAT/BNB

2.250$0.000773
16

BKBT/BNB

2.090$0.000317
17

FSN/BNB

1.950$0.268504
18

UGAS/BNB

1.900$0.058106
19

PLG/BNB

1.680$0.008146
20

SLV/BNB

1.600$0.916595
21

ARN/BNB

1.240$0.205067
22

RUNE/BNB

1.070$0.016491
23

MVL/BNB

1.020$0.000303
24

ARPA/BNB

0.710$0.011486
25

TRUE/BNB

0.610$0.208077
26

NPXSXEM/BNB

0.530$0.000111
27

MTXLT/BNB

0.400$82.2
28

CBIX/BNB

0.370$0.008811
29

UND/BNB

0.330$0.024724
30

HYN/BNB

0.290$0.058996
31

XRP/BNB

0.190$0.295634
32

RAVEN/BNB

0.160$0.000182
33

DOS/BNB

0.140$0.002664
34

QBX/BNB

0.130$0.002560
35

XBASE/BNB

0.120$0.002247
36

CSM/BNB

0.100$0.292110
37

CHZ/BNB

0.090$0.005327
38

ZEBI/BNB

0.080$0.002353
39

TOMOB/BNB

0.080$0.346004
40

CAS/BNB

0.070$0.006939
41

AWC/BNB

0.060$0.105888
42

SHR/BNB

0.060$0.000696
43

BET/BNB

0.050$0.072531
44

ONE/BNB

0.050$0.006005
45

FTM/BNB

0.040$0.012902
46

LOKI/BNB

0.030$0.326798
47

NOW/BNB

0.020$0.006771
48

HNST/BNB

0.020$0.005550
49

EBST/BNB

0.020$0.002373
50

LIT/BNB

0.020$0.055683
51

UPX/BNB

0.010$0.000210
52

PVT/BNB

0.010$0.000511
53

LTO/BNB

0.010$0.036005
54

SPNDB/BNB

0.010$0.001583
55

VIDT/BNB

0.010$0.073027
56

ERD/BNB

0.010$0.001371
57

CAN/BNB

0.010$0.014748
58

ANKR/BNB

0.010$0.002337
59

VDX/BNB

0.010$0.001725
60

MITX/BNB

0.010$0.015518
61

MATIC/BNB

0.010$0.014748
62

VOTE/BNB

0.010$0.001826
63

ART/BNB

0.010$0.031913
64

COS/BNB

0.000$0.017226
65

EQL/BNB

0.000$0.000597
66

TM2/BNB

0.000$0.001335
67

NPXB/BNB

0.000$0.343120
68

LBA/BNB

0.000$0.010096
69

WICC/BNB

0.000$0.124273
70

PHB/BNB

0.000$0.006609
71

BCPT/BNB

0.000$0.031037
72

COTI/BNB

0.000$0.010039
73

GTEX/BNB

0.000$0.002813
74

COVA/BNB

0.000$0.000215
75

FRM/BNB

0.000$0.002932
76

GTO/BNB

0.000$0.004017
77

WISH/BNB

0.000$0.013325
78

BLINK/BNB

0.000$0.000318
79

MITH/BNB

0.000$0.012965
80

GIV/BNB

0.000$0.000776
81

MZK/BNB

0.000$0.004832
82

MDAB/BNB

0.000$0.004756
83

ENTRP/BNB

0.000$0.028846
84

DUSK/BNB

0.000$0.071756
85

DREP/BNB

0.000$0.001691
86

MEETONE/BNB

0.000$0.001109
87

PIBNB/BNB

0.000$0.003866
88

BST2/BNB

0.000$0.000266
89

GMAT/BNB

0.000$0.000493
90

PHV/BNB

0.000$0.109541
91

BNB/BTCB-1DE

0.000$0
92

BNB/USDSB-1AC

0.000$0
93

BTCB/USDSB-1AC

0.000$0
94

COS/USDSB-1AC

0.000$0
95

COS/BTCB-1DE

0.000$0
96

ANKR/BTCB-1DE

0.000$0
97

UND/USDSB-1AC

0.000$0
98

BOLT/BTCB-1DE

0.000$0
99

ONE/USDSB-1AC

0.000$0
100

BNB/TUSDB-888

0.000$0
101

BNB/THKDB-888

0.000$0
102

BNB/IDRTB-178

0.000$0
103

BNB/TAUDB-888

0.000$0